Onze Aanpak

Geïntegreerde aanpak
Voor veel projecten waarbij advisering gewenst is, geldt dat ze behoorlijk complex zijn en dat
een geïntegreerde projectmethodiek derhalve noodzakelijk is. Verschillende invalshoeken en
deskundigheid, vanuit onder andere marketing organisatiekunde en ICT worden gecombineerd
in een totaal aanpak.

Niet alleen met het oog op bewaking van budgetten en doorlooptijden, maar ook voor de
uitvoerende projectgroep en de bredere organisatie waar het project bij oplevering in verankerd
moet worden. De Adriaan H. Koppens Adviesgroep hanteert een methodiek die de doelstellingen
van het project (bijvoorbeeld omzetvergroting of efficiencyverbetering) combineert met
schaalbaarheid en werkbaarheid.

Mensen, middelen, processen en systemen
Bij ontvangst van een projectaanvraag wordt gestart met het definiëren van de doelstellingen om
vervolgens te bepalen in hoeverre ze gerealiseerd kunnen worden door middel van ICT, het wijzigen
van processen, het aanvullen van expertise, of bijvoorbeeld het veranderen van de marketingstrategie.

Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor middelen en mogelijkheden en vastgesteld wat de
milestones en deliverables zijn. Delen van de oplossing die niet door de Adriaan H. Koppens
Adviesgroep kunnen worden geleverd, worden ingekocht bij specialistische bedrijven. De
Adviesgroep blijft in haar regisserende rol van (extern) projectbureau als zodanig verantwoordelijk
voor de uiteindelijke oplevering.